hài chí tài hải ngoại

Hài hải ngoại – Tiểu phẩm Hài Xàm Xí

Hài Xàm Xí – Chí Tài, Hoài Linh, Việt Hương, Thúy Nga

Hài hải ngoại – Hài Kịch Đại Gia Đình

Hoài Linh, Chí Tài, Thúy Nga, Việt Hương, Hoài Tâm, Long Đẹp Trai, Bé Tý, Nguyên Khoa in Hài kịch Đại gia đình Hài Kịch

Hài hải ngoại – Tiểu phẩm PBN 104

PBN 104 – Hài : Chí Tài, Việt Hương, Thúy Nga, Hoài Tâm, Bằng Kiều

Hài hải ngoại – Hài kịch Đòi Nợ Cuối Năm

Việt Hương, Hoài Tâm, Thúy Nga, Nhật Bình – Hài kịch Đòi Nợ Cuối Năm (Nguyễn Ngọc Ngạn) Hài kịch Đòi Nợ Cuối Năm –

Hài hải ngoại – Tiểu phẩm Chuyện Tình Điêu Thuyền

Hài Kịch: Chuyện Tình Điêu Thuyền (Nguyễn Ngọc Ngạn) Diễn viên : Chí Tài, Bằng Kiều, Thúy Nga, Hoài Tâm, Hương Thủy, Diễm Sương, Bé